Prof. Dr.
Sezgin Bakırdere
Dekan

Sevgili Öğrenciler,

Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 11. Fakültesi olarak, 8 Nisan 2016 Tarih ve 29678 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.01.2016 Tarih ve 2016/8562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuştur.

Fakültemiz çağın gerekleri, sektörün ihtiyaçları, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda şekillendirilecek bölümleri ile donanımlı ve uygulama becerisi gelişmiş, ülkemizin belirli alanlardaki eksikliklerini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin diğer fakültelerden en büyük farkı pratiğe yönelik eğitime odaklanmasıdır. Eğitim Öğretim süresince uzun süreli uygulama eğitimleri ile öğrencilerin mezuniyet öncesinde kamu/özel teşebbüslerde deneyim kazanması sağlanacaktır.