Havacılık Elektroniği Bölümü

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin ilk bölümü Havacılık Elektroniği Bölümü’nün açılması 28.02.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla uygun görülmüştür.

Genel Bilgi:

Günümüzde hava araçlarının güvenlik, saygınlık ve kalitesini ortaya koymada aviyonik sistemler vazgeçilmez bir unsur olup hava araçlarının üretim ve modernizasyonunda geniş kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde kullanılan hava araçlarında yer alan aviyonik sistemlerin neredeyse tamamının ithal olduğu gerçeğiyle beraber bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan sayısı oldukça yüksek seviyelerdedir.

Havacılık Elektroniği bölümü, uluslararası standartlara uygun olarak, ülkemizin bu alandaki eksikliğini gidermek ve var olan dinamikleri daha iyi noktalara taşımak adına öğrenciler yetiştirecektir. Bölüm öğrencileri UBF’nin yapısı gereği eğitim süreleri boyunca devlet ve/veya özel sektör firmalarında/şirketlerde/kurum ve kuruluşlarda yoğun uygulama eğitimleri alacaklardır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ile YTÜ Teknopark A.Ş. arasında savunma sanayiinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmasından dolayı öğrenciler uygulama konusunda son derece yeterli bir biçimde desteklenmiş olacaklardır. TUSAŞ/TAİ, YTÜ Davutpaşa Kampüsünde 25 yıllığına faaliyette bulunacak olup Havacılık Elektroniği bölümünde okuyan öğrencilerin kampüs içerisinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel çalışmalarda yer alma imkânları ortaya çıkacaktır.

Bölümün öğrencileri yoğun uygulama eğitimi alarak tamamlayacakları sekiz dönem sonunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel sektör bakım-onarım kuruluşları ve sektörle ilgili faaliyet gösteren hava aracı elektrik ve elektroniğine doğrudan ve dolaylı destek veren tüm işletmeler ve özel havayolu işletmeleri gibi alanlarda/kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilecek, ülkemizin havacılık ve uzay sanayinde belirlediği hedeflere varmasında etkin rol üstlenebileceklerdir.

Çağın gerekleri, sektörün ihtiyaçları ve ülkemiz öncelikleri doğrultusunda şekillendirilecek ders programı ile ülkemiz havacılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi açılması planlanan bölümümüzün ana hedefi olarak belirlenmiştir.